AW_Picture1

Aw! (2008-2017) Parkprojekt Aw! baserer sig på skulpturelle former, der undersøger og diskuterer boformer med udgangspunkt i Das Unheimliche. Projektet vil spørge til, hvordan vi bor, hvad hjemlighed er, og hvad forskellige boligformer og boligområder betyder for “unheimlich-hed”.

Der er 25 deltagende kunstnere, arkitekter og skribenter i projektet. Billedkunstnere/arkitekter: Dorte Mandrup, Ann Louise Overgård Andersen, Elisabeth Toubro, Esben Klemann, Hein Heinsen, Helle Frøsig, Ingvar Cronhammer, Jesper Rasmussen, Jette Gejl Kristensen, Joaquin Zaragoza, Jytte Høy, Jørgen Carlo Larsen, Kirsten Ortwed, Marianne Hesselbjerg, Marianne Jørgensen, Nina Saunders, Ole Broager, Peter Olsen, Poul Ingemann, Randi og Katrine, Tina Maria Nielsen Skribenter: Henrik Jøker Bjerre, Jakob Rosendal, Nanna Gro Henningsen, Jonas Georg Christensen.

Aw! blev tænkt i 2007 – sprængt i 2009 – fjernet i 2011 – udført i modelform 1:5 i 2013 – tænkes realiseret i 1:1 i 2017 i Århus Kulturhovedstad 2017.
AW_Picture2

AW_Picture3

Aw! blev skrevet på marken med sprængninger gennemført i 2009. Aw! nåede ikke at blive videreudviklet på marken, da byudviklingen ind- hentede projektet. Det er planen at genetablere og gentænke Aw! på et nyt stykke jord, som en del af et parkeksperiment i Aarhus Kommune op til kulturby 2017.

Her skal de to bogstaver, A og w, samt udråbstegnet i “Aw!” støbes ned i en 300 m2 stor, hvid trapez- formet betonflade i jordplan.Som en negativ form i den hvide beton vil teksten udgøre et system af skrånende grøfter, og sammen med 21 skulpturer vil den stå som et monument, der diskuterer hvad der kan betegnes som unheimlich i vores måder at bo og leve på.

Aw!-tekstens åløb eller system af afvandingskanal- er kan være et humoristisk forslag til nye måder at etablere afvanding og byggegrunde på. I skala 1:5 blev Aw! udstillet på Den Frie Udstillingsbygning i København i april 2013.Deltagende kunstnere og arkitekter sagde ja til at deltage i det skulpturelle byggeprojekt Aw!. Deltagerne ud- formede hver en model som skal indstøbes i Aw!-konstruktionen/ trapezen. Derudover deltog fire skribenter i projek- tet med artikler som undersøgte “das Unheimliche”.
AW_Picture4_2


AW_Picture4_1 AW_Picture5

Aw! ønskes placeret så bynært som muligt. Her vises to mulige placeringer – men der er mange andre muligheder.

Teknologisk institut. Kongsvang Alle 29, Aarhus C Skanderborgvej 275
AW_Picture6_1 AW_Picture6_2